Privacybeleid

Algemene informatie

 1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt in verband met hun gebruik van de diensten van Anna Maria Boland
 2. De beheerder van persoonsgegevens is Anna Maria Boland gevestigd in Haarlem, Nederland. Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61867292.
 3. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de Gebruiker en in gevallen waarin de wet mij toestaat om persoonsgegevens te verwerken op basis van wettelijke bepalingen of met het oog op de uitvoering van een tussen partijen gesloten contract.
 4. Mijn site voert op de volgende manieren de informatie over gebruikers en hun gedrag uit:
  via informatie die vrijwillig in formulieren is ingevoerd door het verzamelen van “cookies” [zie https://automattic.com/cookies/%5D.
 5. Mijn site verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt.
 6. De gegevens in het formulier worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om u te abonneren op de nieuwsbrief.
 7. Persoonlijke gegevens die op mijn website zijn achtergelaten, worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 8. De gegevens in het formulier kunnen worden bekeken door de persoon die ze daar heeft geplaatst. Deze persoon heeft ook het recht om de gegevens te allen tijde te wijzigen en te laten verwijderen.
 9. Ik behoud het recht om het privacybeleid van de website te wijzigen, dat kan worden beïnvloed door de ontwikkeling van internettechnologie, mogelijke wetswijzigingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de ontwikkeling van mijn website. Ik zal u op een zichtbare en begrijpelijke manier informeren over eventuele wijzigingen.
 10. Op mijn website kunnen inks naar andere websites verschijnen. Dergelijke websites werken onafhankelijk van mij en worden op geen enkele manier door mij gecontroleerd. Deze websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en -regelgeving die ik aanbeveel om te lezen.
  Bij twijfel over een van de bepalingen van dit privacybeleid ben ik beschikbaar – mijn gegevens zijn te vinden op de pagina – CONTACT.