Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Anny Marii Boland
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Maria Boland z siedzibą w Haarlemie , w Holandii. Wpisana do rejestru Kamer van Koophandel pod numerem 61867292.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają mnie do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Moja strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz https://automattic.com/cookies/%5D.
 5. Moja strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zapisania się na newsletter
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Na mojej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie ode mnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez przez mnie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – CONTACT.