Contact

Haarlem
Netherlands


Newsletter

Once, sometimes twice, a month I send an email with a personal update, what I’m doing at the moment, some creative life and work stuff and more.

Raz, czasem dwa razy w miesiącu wysyłam email z wiadomościami o kreatywnym życiu i pracy, czym się właśnie zajmuję i innymi informacjami.