Anna Maria

My name is Anna Maria Boland. I live since 2005 in the Netherlands, where I came for love. I believe in people and in change, but also that we we always can start again.

I’m a certified coach, customer service advisor, writer and bookworm.

I believe that we can more that we thing we can. I’m a master in starting again and I’m convinced that we always can change our lives. At any time and at any age.

I find people, their motives and their way of thinking, fascinating. That’s why after years of free coaching of friends and acquaintances, I’ve decided to follow a coach training program and become professional coach.

I am a writer and I understand really well what it’s like to have to struggle with setbacks in your (creative) work and life.

In addition to coaching I use my broad experience in customer service to help organizations improve their relationships with customers.

Do you want to know more? Look further on my page or contact me.


Mijn naam is Anna Maria Boland. Ik woon sinds 2005 in Nederland, waar ik voor de liefde naar toe ben gekomen. Ik geloof in mensen en in verandering, maar ook dat we altijd opnieuw kunnen beginnen.

Ik ben een gecertificeerd coach, zelfstandig adviseur, schrijver en boekenwurm.

Ik geloof dat we meer kunnen dan we denken. Ik ben een master in opnieuw beginnen en ik ben er van overtuigd dat we ons leven altijd kunnen veranderen. Op elk moment en op elke leeftijd.

Ik vind mensen, hun beweegredenen en hoe ze denken, fascinerend. Daarom, na jaren gratis coachen van vrienden en kennissen, heb ik besloten om een coachopleiding te volgen en het professioneel te gaan doen.

Ik ben een schrijver en ik begrijp heel goed hoe het is om in je (creatief) werk en leven met tegenslagen te moeten worstelen.

Naast coaching zet ik mijn ruime ervaring in klantenservice in om organisaties te helpen hun relaties met klanten te verbeteren.

Wil je meer weten? Kijk verder op mijn pagina of neem contact met mij op.

Nazywam się Anna Maria Boland. Od 2005 roku mieszkam w Holandii, dokąd zaprowadziła mnie miłość. Wierzę w ludzi i zmiany, jak i w to, że zawsze możemy zacząć od nowa.

Jestem certyfikowanym coachem, konsultantką, pisarką i molem książkowym.

Wierzę w to, że możemy więcej niż nam się wydaje. Jestem mistrzem zaczynania od nowa i jestem głęboko przekonana, że zawsze możemy zmienić nasze życie. W każdym momencie, w każdym wieku.

Fascynują mnie ludzie, ich motywy i sposób myślenia. Dlatego, po latach darmowego coachingu przyjaciół i znajomych, postanowiłam wykształcić się w tym zawodzie i zostać profesjonalnym coachem.

Jestem pisarką i bardzo dobrze rozumiem jak to jest musieć walczyć z przeciwnościami z (kreatywnej) pracy i życiu.

Poza coachingiem wykorzystuję moje wieloletnie doświadczenie w obsłudze klienta i pomagam firmom poprawić ich relacje z klientami.

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Zawsze możesz też się ze mną skontaktować.